Úklid a údržba komunikací

Úklid a údržba komunikací

Víte, že hlavním zdrojem prachu a nečistot, které vdechujeme do plic, je automobilová doprava?

Společnost Brněnské komunikace a.s. proto dbá na pravidelné splachování téměř 450 km frekventovaných silnic v Brně. Tím se prašnost v ulicích výrazně sníží, lépe se nám dýchá a budujeme zdravější město.

Doprava ve městě Brně je významným zdrojem emisí. Z hlediska prevence a eliminace škodlivých látek prašnosti je v rámci letní údržby komunikací prováděno sezónní čištění. Spol. Brněnské komunikace a.s. (BKOM) v rámci své běžné činnosti provádí pravidelné čištění vybraných úseků silnic Základního komunikačního systému (tzv. ZÁKOSu), které jsou klíčové pro provoz MHD. Toto pravidelné čištění probíhá na jaře a na podzim.

Mimo čištění výše je letos od 16. června 2014 prováděno periodické splachování vybraných úseků komunikací. Celkem se jedná o třináct okruhů v celkové délce cca 450 km. Splachování probíhá v noci – od 18 hodin do 5 hodin ráno druhého dne. Jsou zohledňovány klimatické podmínky (déšť), ale v běžném režimu, tedy v období bez srážek jsou v činnosti 2 kropicí vozy. Tlakové splachování je prováděno nejen na vlastní komunikaci, ale i na tramvajovém tělese. Cílem těchto činností je snížení množství prachových částic na komunikacích, a tím i eliminování jejich opětovnému vznosu do ovzduší. Tento jemný polétavý prach pak již nejsou schopny běžně používané samosběrné zametací stroje zachytit.

Proto se firma rozhodla pořídit nový samosběrný zametací stroj, který splňuje ekologické požadavky. Zametací stroj pracuje na principu oběhového systému vzduchu, kdy se velká část nasávaného vzduchu (70 %) vrací zpět do zametacího stroje, což výrazně snižuje obsah prachových částic na výstupu ze zametače, snižuje vnější hlučnost stroje, zaručuje lepší dopravní schopnost nečistot a je tedy možné bezproblémové zametání při snížených teplotách.

Obrázek
Obrázek

Technologie tak umožní odfiltrování prachových částic, které nejsou lidským zrakem postřehnutelné, ale pronikají hlouběji do dýchacího systému.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO