Odpovídáme na Vaše dotazy

Dotaz:
Možnost prodávat kompost drobným zahrádkářům i v sobotu , alespoň od 7 - 11.00 hod. Kdo pracuje , tak nemá šanci si kompost nakoupit, protože je v zaměstnání zpravidla do 16.00, nebo alespoň jeden den prodloužit prodej v jarních měsících do 18.30

Odpověď:
Dobrý den ,dotaz o event změně pracovní doby v budoucnu je lépe směřovat přímo na vedení kompostárny, ale myslím, že v této době se musíme spokojit se současnou - kompost prodávají. Děkujeme za dotaz

Provoz Centrální kompostárna Brno Areál v ulici Vinohradská, Brno – Černovice

ZMĚNA: Provozní doba (návozy odpadu, prodej kompostu, substrátu): Po-Pá 6.30 - 14.30

***

Dotaz:
Dobrý den, lze v současné době zakoupit kompost pro drobné odběratele a ve které době?

Odpověď:
Dobrý den  – kompost prodávají. Děkujeme za dotaz

Provoz Centrální kompostárna Brno Areál v ulici Vinohradská, Brno – Černovice

ZMĚNA: Provozní doba (návozy odpadu, prodej kompostu, substrátu): Po-Pá 6.30 - 14.30

Reakce: Úžasné, děkuji mnohokrát s přáním, ať jsme všichni co nejdřív zdrávi a v normálním světě.

***

Dotaz: Dobrý den, lze v současné době zakoupit kompost pro drobné odběratele a ve které době?

Odpověď: Dobrý den – kompost prodávají. Děkujeme za dotaz

Provoz Centrální kompostárna Brno Areál v ulici Vinohradská, Brno – Černovice

ZMĚNA: Provozní doba (návozy odpadu, prodej kompostu, substrátu): Po-Pá 6.30 - 14.30

Reakce: Úžasné, děkuji mnohokrát s přáním, ať jsme všichni co nejdřív zdrávi a v normálním světě. 

Dotaz:
Dobrý den, je možné objednat svoz bioodpadu z adresy v obci Střelice (66447)?

Odpověď:
Svoz  bioodpadu z obce Střelice v rámci systému sběru a svozu odpadů statutárního města Brna objednat nelze.

***

Dotaz:
Jak je to s bioodpadem z Králova Pole Kosmova 2. O této formě třídění se v Králově Poli mlčí.

Odpověď:
V MČ Královo Pole se zatím nebudou kontejnery na bioodpad rozmisťovat. Město připravuje pilotní projekt plošného sběru bioodpadu v Masarykově čtvrti (doba trvání 1 rok). Po jeho vyhodnocení bude stanoven další postup. Informace v článku uvedeném pod odkazem jsou neúplné a zavádějící. Kompostování je samozřejmě levnější než spalování nebo skládkování (srovnání cen za kompostování odpadů a cen za  spalování či skládkování). Autor článku však zapomíná na skutečnost, že bioodpad je nutno před předáním na kompostárnu také shromažďovat do nádob a realizovat jeho svoz do kompostárny což něco stojí. Do ekonomických propočtů je nutno započítat i náklady na shromažďování a svoz bioodpadů.

***

Dotaz:
Prosím Vás o sdělení ceny za jednotku (m3, nebo t) mulčovací kůry.

Odpověď:
Tuto informaci nemám vůbec tušení, kde je možné získat, ani nevím, že město mulčovací kůru prodává.

***

Dotaz:
Dobrý den, zajímalo by mne, zda jsme já a moje děti jediní, které trápí noční zápach a nedýchatelný vzduch v Brně Židenicích? Noc z 25. 5. na 26. 5. byla katastrofální, neskutečný zápach nás probudil uprostřed noci a trvalo to až do rána, kdy jsem pravidelně co hodinu zkoušela, zda se už otočil vítr a můžu vyvětrat. Bohužel to zdaleka není poprvé. Co s tím??

Odpověď:
Na odbor životního prostředí Magistrátu města Brna se dostal Váš dotaz týkající se zápachu v Židenicích. Problematika zápachu je sice řešena v zákoně o ochraně ovzduší, ale nenabízí jednoznačné možnosti řešení. Nicméně se můžeme pokusit zjistit, jaký zdroj by mohl být příčinou zápachu a najít řešení k jeho eliminaci.
Pro identifikaci zdroje budu ale potřebovat více informací, a to místo, kde je zápach cítit a potom popis zápachu (co Vám připomíná), případně odkud by zápach mohl pocházet.

***

Dotaz:
Jednou jsem přijel vlastním autem koupit Váš kompost. Těch nadávek, co jsem si vyslechl od šoférů, že zdržuji. Máte to již ošéfované jinak, než zdržovat na váze?

Odpověď:
Provozovatelem kompostárny je soukromý subjekt a ne město Brno nemá s provozem kompostárny nic společného. Občan si může stěžovat u vedení Centrální kompostárny Brno, a.s.

***

Dotaz:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli budete někdy v dohledné době rozmísťovat hnědé kontejnery na bioodpad v městské části Královo Pole. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:
V MČ Královo Pole se zatím nebudou kontejnery na bioodpad rozmisťovat. Město připravuje  pilotní projekt plošného sběru bioodpadu v Masarykově čtvrti (doba trvání 1 rok). Po jeho vyhodnocení bude stanoven další postup. Informace v článku uvedeném pod odkazem jsou neúplné a zavádějící. Kompostování je samozřejmě levnější než spalování nebo skládkování (srovnání cen za kompostování odpadů a cen za  spalování či skládkování). Autor článku však zapomíná na skutečnost, že bioodpad je nutno před předáním na kompostárnu také shromažďovat do nádob a realizovat jeho svoz do kompostárny což něco stojí. Do ekonomických propočtů je nutno započítat i náklady na shromažďování a svoz bioodpadů.

***

Dotaz:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli se plánuje krom kontejnerů na plasty, papír a sklo zavedení také kontejnerů na bioodpad a kovy. V jiných městech tyto kontejnery běžně jsou, v Brně však, pokud vím, lze tento odpad odevzdávat jen do sběrného dvora. Děkuji za info a přeji hezký den.

Odpověď:
Do žlutých kontejnerů určených primárně na plasty lze odkládat i nápojové kartony a hliníkové plechovky od nápojů. Ostatní kovy lze odložit na 37 sběrných střediscích statutárního města Brna. Bioodpady – odpady ze zeleně a kuchyní občanů rostlinného původu se sbírají na všech sběrných středisek statutárního města Brna. Co se týká plošného sběru bioodpadů, tak statutární město Brno připravuje pilotní projekt v Masarykově čtvrti, kdy by byly umisťovány sběrné nádoby objemu 120 nebo 240 litrů na bioodpad přímo do jednotlivých domů.

***

Dotaz:
Dobrý den, vztahuje se vyhláška o spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně i na opékání špekáčků, popř. i na grilování? Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Vyhláška o spalování suchých rostlinných materiálů se nevztahuje na grilování a opékání.

***

Dotaz:
Revize plynových kotlů je povinná? Máme vlastníka, který nás odmítá pustit do bytu a odmítá vpustit i revizní techniky od plynu.

Odpověď:
Dobrý den, v tomto případě vycházím z předpokladu, že plynový kotel, který je umístěn v předmětném bytě má jmenovitý tepelný výkon do 50 kW (nejedná se tedy o kotelnu). Problematiku kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení upravuje vyhláška č. 85/1978 Sb.,  Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Pro účely této vyhlášky se však za plynové zařízení nepovažuje takové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení (§ 1 odst. 3 výše zmíněné vyhlášky). Vlastník bytu tedy není povinen pustit Vás nebo revizního technika do bytu, neboť se na něj povinné revize nevztahují.

***

Dotaz:
Prosím o zasílání čísla vyhlášky nebo jiného dokumentu, který danou skutečnost nařizuje nebo zakazuje.

Odpověď:
Spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích na území města Brna upravuje Obecně závazná vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.

***

Dotaz:
Dobrý den, měla bych dotaz týkající se likvidace bioodpadu z obce, konkrétně Račice-Pístovice. Dosud jsme bioodpad likvidovali v kompostárně Podomí, bohužel má nyní existenční problémy.V současnosti aktuálně řeší obec Račice-Pístovice možné způsoby likvidace. Prosím Vás tímto o info, zda je bioodpad u vás likvidovat a za jakých technologických a cenových podmínek. Ročně (březen - listopad) obec vyprodukuje cca 45 kontejnerů o objemu 9m3. Děkuji vám za odpověď S pozdravem Svobodová Alena, zastupitelka obce

Odpověď:
Provozovatelem Centrální kompostárny Brno je společnost SUEZ využití zdrojů a.s. se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2. Ve věci smluvních podmínek odběru bioodpadů je nutno kontaktovat odpovědnou osobu: tel. 607 869 979 nebo 602 775 434. Podrobnější informace na webu www.centralnikompostarna.cz

***

Dotaz:
Dobrý den, chci se zeptat, zda neplánujete zřídit hnědé kontejnery na bioodpad poblíž ulic Masná, Křenová, Zderadova. Žiji v bytě a tudíž pro mě kompostér nemá smysl, ale myslím, že je škoda, že spoustu bioodpadu vyhazujeme do normálního odpadu. Děkuji za odpověď.

Odpověď.
Statutární město Brno v současné době realizuje pilotní projekt svozu bioodpadu v Masarykově čtvrti. Mimo území pilotního projektu v Masarykově čtvrti se sběrné nádoby na bioodpad zatím umisťovat nebudou.

Co se týká pilotního projektu, tak v jeho oblasti je cca 1140 domů kam lze umístit sběrnou nádobu na bioodpad. K 31.12.2018 bylo rozmístěno celkem 298 nádob. Zájem tedy projevila cca 1/4 z možných domů, kam lze umístit sběrné nádoby. V rámci sledování naplněnosti sběrných nádob na směsný komunální odpad bylo svozovou společností zjištěno, že nedošlo k podstatnému snížení množství směsného komunálního odpadu v nádobách na tento odpad. Mimo vegetační sezónu byly nádoby na bioodpad poloprázdné (kuchyňský bioodpad) a ve vegetační sezóně byly odpady ukládány i do pytlů mimo sběrné nádoby.
Zavedením plošného sběru dojde ke zvýšení výdajů (bez omezení svozu směsného komunálního odpadu) na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu a současně zatížení města dopravou tohoto odpadu (v rámci svozu komunálního odpadu města najeto měsíčně cca 70 tis. km).
Město se vydalo cestou předcházení vzniku odpadů (kompostéry), kdy není zatíženo dopravou odpadů a cestou svozu odpadu ze zeleně velkoobjemovými kontejnery ve vegetační sezóně v zahrádkářských oblastech (svoz v MČ Jundrov, MČ Komín a MČ Žabovřesky), kdy je minimalizována doprava odpadů. Tento způsob sběru odpadů ze zeleně ve vegetační sezóně bude město postupně rozšiřovat.

***

Dotaz:
dobrý den, poslední dobou na Vinohradech v Brně je značně cítit technický zápach (plasty či co). Intenzita se různě mění, nejspíše podle větru. Bydlím zde 32let ale takto to dříve nebylo. Vím že odhalit zdroj není jednoduché, nejsem žádný stěžovatel, ale toto je opravdu velice nepříjemné. Když se hnojí pole někde za Slatinou, taky je to cítit, ale to k životu patří. Je nějaká možnost toto prověřit, analyzovat, eliminovat?

Odpověd:
V období září-listopad bylo na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen ,,OŽP MMB") zaznamenáno zvýšené množství podnětů od občanů na zápach v jižní části Líšně, na Vinohradech, v Juliánově a ve východní části Židenic. Ze strany Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen ,,OŽP MMB") probíhají v této oblasti místní šetření zaměřené na zjištění zdroje zápachu. Na těchto šetřeních se pracovníci OŽP MMB osobně několikrát přesvědčili o tom, že zápach zde byl skutečně výrazný – zejména pak v okolí ulic Trnkova a Zaoralova. Konkrétní zdroj zápachu zatím není znám, ale s ohledem na charakter zápachu a jeho velkou proměnlivost v různých částech dne můžeme vyloučit spekulace o tom, že by se mohlo jednat o zápach ze Zařízení pro energetické využití odpadu SAKO, nebo z některého sběrného střediska odpadu. Dovolujeme si také vyloučit tvrzení o tom, že by zdrojem mohlo být nelegální spalování odpadu na otevřeném ohništi. O problému byla informována také Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Brno a Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

***

Dotaz:
Dobrý den, domnívám se, že bioodpad je svážen ve středu- Masarykova čtvrť- každých 14 dní. Dnes, ani minulou středu nebyl odvezen (hnědá popelnice). Něco se změnilo? Děkuji

Odpověď
Dobrý den,

informaci o nevyvezení bioodpadu zasíláme k vyřízení na svozovou společnost SAKO Brno, a.s., která realizuje svoz bioodpadu

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO