O projektu

Tento web je součástí projektu Pro čistější Brno.

Má vás informovat o aktivitách, které vedou ke zlepšování stavu ovzduší ve městě Brně. Tyto aktivity společně realizují jak město Brno tak městské společnosti a další významní znečišťovatelé.

Cílem je vyvrátit dojem, že se v našem městě o kvalitu ovzduší nepečuje. Chceme vás také inspirovat, jak vy sami můžete snižovat svou uhlíkovou stopu a přispět k čistějšímu prostředí v Brně.


Iniciátorem projektu je Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO