Zlepšujeme kvalitu ovzduší, Brno 2014

Zlepšujeme kvalitu ovzduší, Brno 2014

Chceme, abyste byli v obraze. 

Od poloviny září do poloviny října 2014 jste ve vozidlech MHD mohli sledovat informační seriál Pro čistější Brno. Kvalitu ovzduší v Brně totiž ovlivňujeme především my sami.

Cílem informačního seriálu bylo inspirovat vás k vlastním rozhodnutím, která kolektivně povedou ke zlepšení situace v našem městě.

Pokud jste si seriál nestihli přečíst, zde je pro vás

Víte, že hlavním zdrojem prachu a nečistot, které vdechujeme do plic, je automobilová doprava?

Společnost Brněnské komunikace a.s. proto dbá na pravidelné splachování téměř 450 km frekventovaných silnic v Brně. Tím se prašnost v ulicích výrazně sníží, lépe se nám dýchá a budujeme zdravější město. 

 

Víte, že z komínu brněnské spalovny uniká do ovzduší méně zplodin těžkých kovů, než kolik je možné nadýchat v pracovním prostředí?

SAKO Brno pro nás zajišťuje každodenní svoz odpadu a jeho ekologickou likvidaci. Splňuje při tom nejpřísnější evropské limity. Odsávání vzduchu ze zásobníku odpadu eliminuje i šíření prašnosti a zápachu do okolí spalovny.

 

 Víte, že díky vdechujeme méně prachu z ovzduší díky podzemní kolektorové síti?

Technické sítě Brno ukládají inženýrské sítě přímo do podzemních kolektorů, čímž se snižuje prašnost při stavebních pracích a je zabezpečena plynulá dodávka energií.

 

Víte, že DPMB zlepšuje kvalitu ovzduší plynofikací vozového parku?

Již od srpna nás pravidelně vozí 12 autobusů na stlačený zemní plyn. Na jaře roku 2015 jich v Brně budeme mít celkem sto.

 

Víte, že centrální zdroj tepla je ohleduplný k našim plícím?

Provoz Tepláren Brno je totiž pod neustálou kontrolou. Nepřekračuje žádný z přísně stanovených limitů pro emise, zatímco vypouštění škodlivin z malých kotlů není měřeno vůbec.

 

Víte, že v Brně můžete aktuálně využít pro bezpečnou jízdu na kole 50 km cyklotras?

Číslo není konečné, společnost Brněnské komunikace a.s. bude i nadále aktivní ve zkvalitňování podmínek pro cyklisty.
Podporujeme rozvoj a výstavbu nových cyklostezek a cykloopatření v našem městě.

 

Víte, že Brněnská spalovna SAKO je nejen synonymem pro efektivní nakládání s odpady, ale také zlepšuje kvalitu ovzduší?

Dodává nám tolik tepelné a elektrické energie, že kdybychom na její výrobu použili uhlí, uniklo by do atmosféry 257 tisíc tun fosilního CO2. Takové emise by vyprodukovala tisícovka aut, která by padesátkrát objela zeměkouli.

 

Víte, že město Brno patří v oblasti veřejného osvětlení k nejúspornějším městům v České republice?

Technické sítě Brno v letech 1993-2008 vyměnily téměř všechna stará svítidla za vysokotlaká sodíková s polovičním příkonem, nainstalovaly moderní programovatelné rozvaděče a spotřebu elektrické energie tak snížily o třetinu.

 

Víte, že můžeme nechat automobil doma, pohodlně cestovat po Brně a zlepšovat kvalitu ovzduší?

Jedna zaplněná tramvaj nahradí několik desítek aut. DPMB navíc provozuje nejhustší trolejbusovou síť v České republice.

 

Víte, že Teplárny Brno jsou šetrné k životnímu prostředí díky vysoce efektivnímu provozu?

Kombinují výrobu tepla a elektrické energie ve spojení se spalováním zemního plynu, který jsou tak schopni využít o 1/3 efektivněji, než když se zemní plyn využije jen na výrobu tepla.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO