Veřejné osvětlení a slavnostní osvětlení města Brna

Veřejné osvětlení a slavnostní osvětlení města Brna

Víte, že město Brno patří v oblasti veřejného osvětlení k nejúspornějším městům v České republice?

Technické sítě Brno v letech 1993-2008 vyměnily téměř všechna stará svítidla za vysokotlaká sodíková s polovičním příkonem, nainstalovaly moderní programovatelné rozvaděče a spotřebu elektrické energie tak snížily o třetinu.

Nároky na úroveň provozu a volbu moderních, pokud možno úsporných technologií veřejného osvětlení stále stoupají. K prioritám TSB, a.s., při rekonstrukcích i výstavbě nových světelných míst proto patří dlouhodobě snížení energetické náročnosti, tedy minimalizování ekologické zátěže. Zastaralá svítidla v jihomoravské metropoli tak byla postupně od roku 1993 vyměňována za nová vysokotlaká sodíková s přibližně polovičním příkonem. Tato obnova byla sice již dokončena v letech v 2000 – 2008, společnost TSB, a.s., však nadále připravuje další úsporná opatření. Cílem všech podobných aktivit je snížení spotřeby elektrické energie a tedy i omezení vznikajících emisí při její výrobě.

Nahrazovány jsou také stávající zastaralé rozvodné skříně za rozvaděče RVO. Ty jsou vybaveny programovatelným automatem umožňujícím úsporu elektrické energie a optimalizaci doby zapnutí a vypnutí jednotlivých větví veřejného osvětlení podle meteorologického kalendáře v návaznosti na signalizaci soumrakových spínačů vybavených fotobuňkami - přesně pro každý den. Čtvrtina všech rozvaděčů veřejného osvětlení je vybavena regulací napětí, které umožňují snížení napětí až na cca 190V v dané vhodné oblasti, což přináší úsporu elektrické energie cca 20 % v regulované lokalitě.

Uvedená opatření přispěla k podstatnému snížení spotřeby elektrické energie a řadí město Brno k nejúspornějším městům v rámci České republiky s průměrnou spotřebou 96 W/svět.bod, s efektivním centrálním ovládáním zapínacích rozvaděčů. Přitom ještě v roce 2000 byla průměrná spotřeba 135 W/svět.bod při celkové spotřebě elektrické energie 20,5 GWh ročně na cca 35800 světelných míst. V současnosti se spotřeba elektrické energie pohybuje okolo 16,5 GWh, přestože došlo k nárůstu počtu světelných míst na cca 40000. Bez popsaných opatření by se v dnešní době roční spotřeba elektřiny pohybovala okolo 25 GWh.

Hlavním aktuálním a především budoucím tématem úspor elektrické energie u veřejného osvětlení je pro TSB, a.s., zavádění stabilizace do rozvaděčů a instalace LED světelných zdrojů. Během roku 2013 pracovníci TSB, a.s., zkušebně namontovali a proměřili 13 různých typů svítidel s LED zdroji. LED svítidla jsou v městě Brně trvale umístěna před výstavištěm na ulici Hlinky, na ulici Rumiště a dále osvětlují část ulice Nad Pisárkami. V návaznosti na provedená měření budou v rámci obnovy veřejného osvětlení v roce 2014 nasazena namísto stávajících sodíkových svítidel LED svítidla o cca polovičním příkonu také na ulici Skořepka, Vlhká a Cyrilská. Společnost TSB, a.s., dále jedná s jednotlivými výrobci LED svítidel o vývoji speciálních typů svítidel s asymetrickou optikou na osvětlení přechodů.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO