Ukazatele kvality ovzduší

Obecně závazná vyhláška č. 12/2020

Dne 29. 5. 2020 nabyde účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 12/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. V rámci schválené změny dochází ke změně podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů v městských částech Brno-Žebětín, Brno-Medlánky, Brno-Černovice, Brno-Žabovřesky, Brno-Komín a Brno-sever".

Imisní monitoring

Naše město disponuje díky pečlivě udržované a rozsáhlé síti měřících stanic umístěných na svém území řadou kvalitních dat, konkrétně se jedná o koncentrace škodlivin jako NO2, NO, NOX, prachové částice PM10, PM2,5 a PM1, SO2, CO a O3 a dále základní meteoveličiny – tlak, vlhkost, teplota, rychlost a směr větru.

Emise z dopravy

Dominantním zdrojem znečištění ovzduší města Brna je doprava. Intenzity dopravy na komunikacích města dosahují vysokých intenzit, např. dálnice D1 v oblasti Bohunic, Starého Lískovce a Komárova - 60 až 70, Heršpická – 45, Koliště – 35 až 50, Úvoz – 20, Svatoplukova a Gajdošova – 45 tis. vozidel/den.

Srovnání ovzduší v evropských městech

Naše město získává informace související s kvalitou ovzduší kromě provozu vlastní sítě monitorovacích stanic a stanic Českého hydrometeorologického ústavu, také díky aktivní spolupráci s ostatními evropskými městy.

  Partneři projektu

  Brněnské komunikace
  Teplárny Brno
  Dopravní podnik města Brna
  Technické sítě Brno
  SAKO