Teplárenství

EKOLOGICKÉ TEPLO PRO BRNO

Teplárny Brno, a.s. dávají Brnu teplo a elektřinu bezmála už 88 let.

Brňané za teplo v novém roce připlácet nebudou

Cena tepla zůstane v Brně pro příští rok 2018 na stejné úrovni jako letos. Zákazníci Tepláren Brno se nemusejí obávat zdražení, i když se v posledních měsících cena plynu na světovém trhu pohybuje směrem vzhůru. Meziročně vzrostla cena plynu na burze již o 7,7 %*. Nemalou položkou vstupující do kalkulace ceny tepla jsou také personální náklady, které se zvyšují v kontextu celorepublikového vývoje nárůstu mezd

Shrnutí letošní etapy rekonstrukce Pára x horká voda

Především postupná náhrada parovodů horkovody spolu s optimalizací velkých zdrojů přináší efektivnější výrobu a distribuci tepla. Letos Teplárny Brno v době letní odstávky pokračovaly ve výměně zastaralých parovodů již sedmou etapou. Výše této investice činí zhruba 275 milionů korun.

Zelené teplo

Víte, že Teplárny Brno jsou šetrné k životnímu prostředí díky vysoce efektivnímu provozu?

Centrální zdroj tepla v Brně

Víte, že centrální zdroj tepla je ohleduplný k našim plícím?

CZT šetří životní prostředí

V Brně dýcháme zdravěji než v mnoha jiných tuzemských městech. Svůj podíl na tom mají i velké zdroje Tepláren Brno, které spalují zemní plyn. Přestože důraz na ekologické aspekty je – nejen v teplárenství – stále silnější, hlavním palivem v celé řadě tepláren stále zůstává hnědé uhlí. To je sice levnější, ale znečišťuje ovzduší několikanásobně více než v moravské metropoli převážně spalovaný zemní plyn.

Kvalita životního prostředí nám není lhostejná

Ochrana životního prostředí tvoří nedílnou součást firemní politiky Tepláren Brno, v rámci níž chtějí TB přispívat ke zdravému životnímu prostředí obyvatelů města Brna. Nejviditelnějším důsledkem je nízká emisní zátěž, a to díky efektivní výrobě tepla ve velkých teplárenských zdrojích, pro které na rozdíl od zdrojů lokálních platí přísné emisní limity. Opatření směřující ke zlepšování životního prostředí však tímto zdaleka nekončí. Ekologické investice Tepláren Brno směřují i do celé řady dalších projektů.

  Partneři projektu

  Brněnské komunikace
  Teplárny Brno
  Dopravní podnik města Brna
  Technické sítě Brno
  SAKO