Srovnání ovzduší v evropských městech

Srovnání ovzduší v evropských městech

Naše město získává informace související s kvalitou ovzduší kromě provozu vlastní sítě monitorovacích stanic a stanic Českého hydrometeorologického ústavu, také díky aktivní spolupráci s ostatními evropskými městy.

Jak se dýchá jinde? Stačí kliknout

Naše město získává informace související s kvalitou ovzduší kromě provozu vlastní sítě monitorovacích stanic a stanic Českého hydrometeorologického ústavu, také díky aktivní spolupráci s ostatními evropskými městy.

Citeair

Od roku 2009 je město Brno zapojeno do projektu CITEAIR (Common Information to European Air - Společná informovanost o kvalitě ovzduší v evropských městech).

Hlavní výsledek projektu probíhajícího v letech 2004-2011 je interaktivní webová stránka www.airqualitynow.eu, vytvořená pro zobrazení a srovnání kvality ovzduší v evropských městech. V projektu je zapojeno více než 50 evropských měst, která disponují, podobně jako město Brno, kvalitní sítí monitorovacích stanic.

Jak to funguje?

Data poskytovaná jednotlivými městy jsou přepočítána do podoby tzv. všeobecného indexu kvality ovzduší (CAQI), právě pro možnost srovnání i rozdílných městských prostředí.

Index je vypočítáván zvlášť pro dopravní stanice a pro požadované stanice imisního monitoringu.

Přenost dat za město Brno je realizován za pomoci Českého hydrometeorologického ústavu.

Citeair table

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO