Společně pro čistější Brno

Jak získat kompostér v Brně

Vážení občané Statutárního města Brna se zájmem získat kompostér,

Chceme vás informovat, že v současné době jsou všechny kompostéry aktuálně zarezervované nebo vydané. Ale počátkem června 2018 se počítá s výdejem cca 50 ks nevyzvednutých kompostérů!

Kompostujeme aneb co víte o kompostování

Kompostování je způsob využívání biologicky rozložitelného odpadu, který za přístupu vzduchu a činnosti mikroorganismů zajišťuje rozklad organických látek na humus. Pro kvalitní výsledný kompost je důležitá správná surovinová skladba čerstvého kompostu (výběr bioodpadů a stanovení jejich poměru) a správný způsob kompostování (optimální vlhkost a dostatek vzduchu).

Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna

 • Emisní kategorie vozidel
 • Dynamická a statická skladba vozového parku
 • Výchozí dopravní model města Brna k roku 2020
 • Současné imisní zatížení města Brna
 • Varianty zadání, procentuální vyčíslení dopadů jednotlivých variant
 • Vymezení území pro NEZ
 • Objízdná trasa NEZ
 • Bilance deficitu parkovacích míst
 • Návrh dopravního značení pro účely zřízení NEZ
 • Modely IAD ve vztahu k NEZ
 • Modely imisí ve vztahu k NEZ
 • Závěr

Měřící vůz imisního monitoringu v Bosonohách

Od 9.11. v délce trvání cca 1 měsíce probíhá měření kvality ovzduší v Městské části Brno-Bosonohy na ulici Ostopovická. Souběžně ještě asi po dobu 14 dnů bude probíhat měřící kampaň Krajského úřadu jihomoravského kraje v Moravanech a Ostopovicích. Budeme mít tedy zajímavé hodnoty na porovnání ze 4 podobných likalit.

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky září roku 2017.

ČHMÚ vydalo ročenku 'Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016'

ČHMÚ vydalo publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016". V grafech, tabulkách i textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. S publikací je možné se seznámit zde.

Vývoj znečištění PM10 v Jihomoravském kraji za posledních 20 let

Jaký je vývoj znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v Jihomoravském kraji za poslední 20 let i v porovnání s Vídní si můžete přečíst: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2017/07/24/vyvoj-znecisteni-casticemi-za-20-let/

Projekt „Podporujme svého sedláka Brno“ má za sebou další úspěšnou sezónu

Věděli jste, že v Brně úspěšně fungují komunity lidí, které pravidelně každý týden odebírají zeleninu od farmářů Pospíšilových z Vysočiny? V současné době odebírá zeleninu 52 lidí ve dvou skupinách, v další firemní skupině (tři neziskové organizace) 43 lidí a nově vznikla i Univerzitní skupina pro studenty a zaměstnance MU, kde odebírá zeleninu 25 lidí.

Carsharing

Carsharing v Brně zavede od jara 2014 profesionální systém předávání přes čipové karty nebo mobilní telefony.

„Vánoční stromky – stromy pro život“ již po patnácté v Brně

Patnáctým rokem budou mít obyvatelé Brna možnost zakoupit si živou vánoční jedličku díky projektu „Vánoční stromky – stromy pro život.“ Akce proběhne za spolupráce několika nevládních organizací v adventním období od 25.11. do 20.12.2013. Cílem je podpořit snahu neničit kvůli několika dnům vánočních svátků spoustu mladých stromků, ale naopak využít tradice Vánoc k podpoře lesů v okolí Brna výsadbou jedle bělokoré.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO