Spalování biologických materiálů ze zahrádek - jak na to!

Spalování biologických materiálů ze zahrádek - jak na to!

Primárně je důležité uvědomit si, co smíme a nesmíme spalovat na našich zahradách a v kotlích. Každý člověk vyprodukuje velkou část odpadu, kterou je možné třídit a zajistit tak její další využití.

Před tím než se rozhodnete spalovat, měli byste se zamyslet nad tím, co spalujete. V první řadě je dobré uvědomit si, že velká část odpadu se dá recyklovat a tak znovu využívat.

Co tedy určitě nespalujte

  • Plasty – materiály, z nichž se vyrábějí obaly, plastové lahve, hračky apod.
  • PVC (polyvinylchlorid) – trubky, hadice, ubrusy, folie apod.
  • Pryž – pneumatiky, holínky, podlahové krytiny apod.
  • Dřevotřísku – nábytek, stavební materiál apod.
  • Lamino – novější materiál pro výrobu nábytku, který vypadá jako dřevo
  • Polyamidy – textil, oblečení, povlečení a přikrývky
  • Časopisy – papír, který obsahuje velké množství tiskařských barev
  • Organický odpad – odpad ze zeleniny, masa a jiných potravin

Na svých zahradách tedy můžete spalovat jen suché rostlinné materiály. Přitom se však musíte řídit občanským zákoníkem, který říká, že „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“ (§ 127).

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO