Shrnutí letošní etapy rekonstrukce Pára x horká voda

Shrnutí letošní etapy rekonstrukce Pára x horká voda

Především postupná náhrada parovodů horkovody spolu s optimalizací velkých zdrojů přináší efektivnější výrobu a distribuci tepla. Letos Teplárny Brno v době letní odstávky pokračovaly ve výměně zastaralých parovodů již sedmou etapou. Výše této investice činí zhruba 275 milionů korun.

Za moderní horkovody bylo nahrazeno více než 5 kilometrů parovodů. Na trase bylo přepojeno 32 odběrných míst. Mezi zákazníky, kteří nově odebírají teplo v horké vodě, patří například Národní divadlo Brno a jeho budova Janáčkova divadla, Masarykova univerzita, DRFG aréna a Krasohala, Ústavní soud, sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje či 45 bytových domů.

Rekonstrukce probíhala letos například na Jakubském náměstí a v oblasti Koliště – Obilní trh. V oblasti parovodu Jih pod ulicemi Nádražní, Vodní, Leitnerova a Křídlovická probíhaly práce především v hlubinném kolektoru, takže tyto lokality byly takřka bez uzavírek a komplikací v dopravě.

Pokračovaly rovněž práce na připojení zdroje SAKO Brno k horkovodní síti, v jejichž rámci z výměníkové stanice spalovny vyvedou Teplárny Brno dvě větve horkovodních napáječů pro Juliánov, Líšeň a Vinohrady.

S náhradou parovodů za horkovody začaly Teplárny Brno v roce 2010. Celkem bylo do zahájení letošní etapy v Brně přepojeno 416 z 671 odběrných míst, kde klesl odběr tepla v průměru o 11 procent, a vybudováno je zhruba 36 z celkových 60 kilometrů horkovodů. Horká voda v současnosti zásobuje teplem už zhruba tři čtvrtiny z celkového počtu 96 tisíc brněnských domácností, které využívají výhod centrálního zásobování teplem, například v historickém jádru města, ve středu Brna v okolí ulice Kounicova či v lokalitě Ponavy a v Zábrdovicích.

Horká voda jako teplonosné médium znamená rovněž značný ekologický přínos. Při náhradě 1 kilometru parovodu za horkovod klesnou emise CO2 z plynové teplárny přibližně o 336 tun ročně. Pro srovnání: po dokončení celé přestavby v roce 2022 to bude, jako by z Brna zmizelo 10 000 automobilů.

 

Kontakt:

Ing. Renata Diatková
Vedoucí sekretariátu generálního ředitele
Teplárny Brno, a.s.

GSM: 724 430 587
e-mail: diatkova@teplarny.cz

www.teplarny.cz

Tisková zpráva

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO