Rezekvítek

Rezekvítek

Rezekvítek je občanské sdružení převážně mladých lidí, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Existuje již od roku 1991 a za tu dobu se úspěšně rozrůstá o nové činnosti, jež vyplývají z potřeb jeho členů, pedagogů, studentů, vedoucích zájmových kroužků, pracovníků center a středisek EV a v neposlední řadě dětí.

Činnost Rezekvítku se postupně rozvinula do současného členění:

 • Kancelář Rezekvítku
 • Tvůrčí centrum Rezekvítku
  Dlouholetou činností Rezekvítku je tvorba metodických i naučných ekovýchovných publikací a originálních výukových pomůcek pro ekologickou výchovu. V současnosti nabízíme kolem třiceti titulů vlastních publikací a pomůcek.
  • Pro školy
   Realizujeme ekologické výukové programy interiérové, které se odehrávají přímo na školách a terénní výukové programy. Pro školy dále organizujeme akce na klíč, školní projekty a exkurze. V posledních letech byl velmi oblíben projekt „Děti pečují o přírodu“, který vedl žáky k aktivní péči o maloplošná chráněná území v Brně a jeho blízkém okolí. Žáci se aktivně zapojili do péče o konkrétní lokalitu a formou her a exkurze se seznámili s její faunou i florou. V současné době hledáme pro tento projekt finanční podporu.
   Pro pedagogické pracovníky pořádáme během školního roku řadu seminářů zaměřených na environmentální problematiku, přípravu a tvorbu projektů a využití alternativních výukových pomůcek pro dosažení rozvoje klíčových kompetencí žáků.
 • Akce pro veřejnost
  Každoročně pořádáme několik osvětových akcí pro veřejnost a řadu dobrovolnických víkendovek. Velkou oblibu si získaly exkurze pořádané za botanickými, geologickými a jinými zajímavostmi Jihomoravského kraje, cyklus exkurzí za energií a dendrologické vycházky.
  Pro mládež a děti pořádáme dobrovolnické brigády, víkendové akce a letní pobytové tábory, příměstské tábory a další osvětové akce.
 • Péče o přírodu
  Významný podíl činnosti Rezekvítku zabírá praktická ochrana přírody, které se systematicky věnujeme od našeho vzniku. Pečujeme o maloplošná chráněná území a cenné lokality v Brně a okolí. Realizujeme přírodě blízké rekultivace v lomech a další aktivity směřující k pedagogickému a osvětovému využívání těchto území.
 • Terénní základna v Krásensku

Více se o Rezekvítku dozvíte na: www.rezekvitek.cz, tel: 543 216 483, nebo přímo na ulici Kamenná 6 v Brně (pozor jde se k nám přes Kamennou 4a do dvora).

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO