Pohodlné cestování po Brně

Pohodlné cestování po Brně

Víte, že můžeme nechat automobil doma, pohodlně cestovat po Brně a zlepšovat kvalitu ovzduší? 

 

Jedna zaplněná tramvaj nahradí několik desítek aut. DPMB navíc provozuje nejhustší trolejbusovou síť v České republice.

Veřejná doprava ve městech představuje jednu z ekologických alternativ dopravy individuální. Jedna zaplněná tramvaj nahradí až několik desítek aut, ve kterých se často po městě přesouvá jen jedna osoba. Brno je navíc protkáno hustou sítí trolejového vedení a DPMB provozuje největší trolejbusovou síť v České republice. Tramvaje a trolejbusy, tedy dopravní prostředky využívající k pohonu elektrickou energii, jsou k životnímu prostředí šetrnější než vozidla se spalovacími motory. Do budoucna se ve městě Brně počítá s prodlužováním tramvajových tratí do sídlištních oblastí například do Bohunic nebo na Lesnou.

„Tramvajovou nebo trolejbusovou dopravu považujeme za dopravu ekologickou. Dopady na životní prostředí snižujeme rovněž využíváním minibusů, kterých máme již patnáct,“ vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Obrázek k článku

Trolejbusy mají neodmyslitelnou úlohu v dopravě měst vedle autobusů. Nejde jen o ekologii, ať už v podobě nulových emisí či nízké hlučnosti, ale mají i strategický význam z geopolitického hlediska. U nafty i zemního plynu jsme závislí na jejich dovozu z více či méně stabilních oblastí, elektřinu pro provoz trolejbusů si umíme vyrobit sami, a jsme tak zcela nezávislí na okolí. Tato výhoda již jednou nabyla na významu při ropné krizi na konci 70. let minulého stolení, kdy se projevil význam trolejbusové dopravy, a byly vybudovány nové trolejbusové systémy.

Z pohledu všech možných rizik by však určitě nebylo správné zaměřit se jen na jeden druh dopravy. Politika brněnského dopravního podniku je vytvořit jakýsi mix vozidel na alternativní pohony, který by eliminoval všechny výše uvedené výhody, nevýhody a rizika. V průběhu roku 2014 tak bude DPMB provozovat 150 trolejbusů, 100 autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn a 200 klasických naftových autobusů.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO