Plynofikace městské hromadné dopravy

Plynofikace městské hromadné dopravy

Víte, že DPMB zlepšuje kvalitu ovzduší plynofikací vozového parku?

Již od srpna nás pravidelně vozí 12 autobusů na stlačený zemní plyn. Na jaře roku 2015 jich v Brně budeme mít celkem sto.

V Brně se konečně objevily autobusy na alternativní pohon, a to stlačený zemní plyn (CNG), který jednak snižuje negativní dopad provozu autobusů na životní prostředí, ale také šetří provozní náklady. Celkem nakoupí Dopravní podnik města Brna během dvou let až sto vozidel a unikátem bude zejména vlastní velká plnicí stanice.

„Rozsahem se jedná o největší projekt na CNG v České republice, s jeho realizací jsme začali na začátku roku 2014. Od srpna vozí cestující dvanáct plynových autobusů a plnicí stanice stlačeného zemního plynu byla dostavěna na konci prázdnin 2014,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V roce 2014 tak do vozového parku Dopravního podniku města Brna přibylo dvanáct nových nízkopodlažních autobusů standardní délky 12 metrů. Pro úspěšné dokončení celého projektu bylo stěžejní získání dotace z Operačního programu Životní prostředí, která umožní v roce 2015 dokoupení plánovaných 88 autobusů a potřebnou úpravu hal pro jejich údržbu a opravy. DPMB na projekt získal dotaci ve výši necelých 400 milionů korun.

Autobusy na CNG (compressed natural gas, stlačený zemní plyn) jsou prvními vozy s alternativním pohonem ve flotile DPMB. „Za ekologickou ale považujeme i tramvajovou nebo trolejbusovou dopravu. Dopady na životní prostředí snižujeme rovněž využíváním minibusů, kterých máme již patnáct,“ vysvětlil Miloš Havránek.

Hlavní cíle projektu jsou tři - snížit negativní vliv provozu autobusů na životní prostředí ve městě Brně až o 766 kilogramů prachových částic za rok, obnovit vozový park a tím zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů ze 40 % na 70 % a snížit finanční náklady na provoz MHD.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO