Odpady

Doprava a kvalita ovzduší v Brně „Umíme ji ovlivnit?“

Jak přispívá ZEVO k znečištění ovzduší v Brně ?

Jak třídit odpad v Brně (SAKO Brno)

Vizí společnosti SAKO je ekologické a ekonomické využití zdánlivě bezcenných odpadů. Díky třídění a chytrému zpracování můžeme odpady znovu využít jako surovinu pro řadu odvětví a šetřit tak přírodní zdroje.

Je Vám líto věci vyhazovat? – DARUJTE JE!

Na čtyřech vybraných sběrných střediscích odpadu (SSO Hapalova, SSO J. Svobody, SSO Okružní, SSO Veveří) naleznete ReUse přístřešky, kam můžete odložit funkční věci, které už doma nepotřebujete. Můžete jim tak prodloužit životní cyklus a z výtěžku podpořit výsadbu zeleně v Brně nebo sociální bydlení.

Prodej popelnic a kontejnerů

Nabízíme odpadové nádoby (popelnice a kontejnery) o objemech 60, 110, 120, 140, 240 a 1 100 litrů.

Často kladené dotazy (SAKO Brno)

Často kladené dotazy (FAQ) k třídění odpadu:

Efektivní nakládání s odpady

Víte, že Brněnská spalovna SAKO je nejen synonymem pro efektivní nakládání s odpady, ale také zlepšuje kvalitu ovzduší?

Ekologická likvidace odpadů a výroba energie

Víte, že z komínu brněnské spalovny uniká do ovzduší méně zplodin těžkých kovů, než kolik je možné nadýchat v pracovním prostředí?

Sběrná střediska odpadu SAKO Brno

Sběrná střediska slouží k odkládání odpadů, který není možné ukládat do klasických sběrných nádob. 

  Partneři projektu

  Brněnské komunikace
  Teplárny Brno
  Dopravní podnik města Brna
  Technické sítě Brno
  SAKO