Město Brno podporuje domácí a komunitní kompostování

Město Brno podporuje domácí a komunitní kompostování

Město Brno se snaží předcházet vzniku bioodpadů ze zahrad a domácností, a proto dlouhodobě podporuje domácí a komunitní kompostování. V letech 2010 až 2012 bylo v rámci mezinárodního projektu MINIWASTE v městské části Brno-Žebětín rozmístěno 350 kompostérů o objemu 390 litrů k rodinným domům a 14 kompostérů o objemu 700 litrů k bytovým domům.

Město podporuje kompostování i nadále tím, že občanům prodává za poloviční cenu dotované kompostéry. Prodej byl zahájen v roce 2014 a k 31. 12. 2015 bylo prodáno 490 kompostérů o objemu 400 litrů a 110 kompostérů o objemu 1000 litrů. Finanční prostředky na podporu kompostování byly vyčleněny i v rozpočtu města pro rok 2016.

Žádat o dotovaný kompostér může jen fyzická osoba starší osmnácti let, která má hlášený trvalý pobyt ve měste Brně,  nemá vůči statutárnímu městu Brnu nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a absolvovala školení o kompostování v brněské spalovně . Žádat o kompostér lze formou výše zmíněného webového formuláře, nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle 542 174 552. Obdržený kompostér musí být umístěn u nemovitosti v Brně.

V případě vyhlášení dotačního programu a na základě zájmu občanů by město Brno mohlo požádat o dotaci na zakoupení kompostérů z Operačního programu Životní prostředí. Kompostéry by občanům bezplatně zapůjčilo na dobu 5 let, poté by se staly jejich majetkem. Zájem občanů o zapůjčení kompostérů zjišťuje město prostřednictvím ankety na webových stránkách www.miniwaste.cz  a žádá zájemce, aby ji vyplnili. Pokud by dotační titul nebyl vyhlášen nebo by byla žádost zamítnuta, předpokládá město, že bude pokračovat v prodeji kompostérů podle stávajících podmínek .

Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO