Kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

Kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

ovzdusi.brno.cz

Koho se týká?

Všech kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu.

Patří sem i kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem.

Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak v nemovitostech určených k podnikání.

Kdy provést kontrolu?

První kontrolu provést nejpozději do 31. 12. 2016. Následná kontrola se bude provádět jednou za 2 kalendářní roky.

Kdo provádí kontrolu?

Kontrolu provádí pouze osoba, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj oprávnění. Seznam odborně proškolených osob je průběžně doplňován a je zveřejněn na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

V případě kotlů, jejichž výrobce zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu kotle (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce kotle).

Kdo kontroluje doklady?

Doklad o provedení kontroly kotle je oprávněný si vyžádat příslušný orgán ochrany ovzduší. Pokud ho provozovatel nepředloží, může mu hrozit pokuta až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo do 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou.

Povinná revize kotlů - ke stažení zde
Pálíte listí? - ke stažení zde

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO