Kolektorová síť města Brna

Kolektorová síť města Brna

Víte, že díky podzemní kolektorové síti vdechujeme méně prachu z ovzduší?

Technické sítě Brno ukládají inženýrské sítě přímo do podzemních kolektorů, čímž se snižuje prašnost při stavebních pracích a je zabezpečena plynulá dodávka energií.

Kromě plynulosti energetického zásobování obyvatelstva nelze opomenout také významný vliv kolektorové sítě i na životní prostředí. Ve srovnání s klasickým ukládáním inženýrských sítí přímo do země se totiž ukládání inženýrských sítí do kolektorů velkou měrou podílí na snížení prašnosti ze stavební činnosti a přepravy sypkých materiálů nákladními automobily, a to jak při instalaci, tak i případných opravách rekonstrukcích.

V závěru loňského roku rovněž Technické sítě dokončily poslední z opatření, která vyplynula ze zpracovaného Energetického auditu společnosti, a to zateplení objektů společnosti na ulici Křenová.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO