Jízdní kolo jako alternativní dopravní prostředek

Jízdní kolo jako alternativní dopravní prostředek

Víte, že v Brně můžete aktuálně využít pro bezpečnou jízdu na kole 50 km cyklotras?

Číslo není konečné, společnost Brněnské komunikace a.s. bude i nadále aktivní ve zkvalitňování podmínek pro cyklisty. Podporujeme rozvoj a výstavbu nových cyklostezek a cykloopatření v našem městě.

Jednou z alternativ vedoucích ke snížení emisí z provozu motorových vozidel je využití jízdního kola jako alternativního dopravního prostředku. V souladu se světovým trendem se BKOM podílí na postupné realizaci opatření pro cyklisty. Všechna tato opatření vychází jak z Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně, tak i z dalších dokumentů. V zásadě lze všechna dopravní cyklistická opatření rozdělit do dvou kategorií:

  • opatření liniová
  • opatření plošná

Do první kategorie patří zejména realizace stezek pro cyklisty (samostatných i smíšených s chodci). Dále také účelové komunikace s dovoleným vjezdem cyklistů a realizace vyhrazených pruhů pro cyklisty a cyklopiktogramových koridorů na důležitých městských radiálách (páteřních komunikacích). Do druhé kategorie pak řadíme všechna opatření, která plošně zpřístupňují území cyklistům. Sem patří zejména zřizování tzv. cykloobousměrek, které umožňují jízdu cyklistům v jednosměrných komunikacích. Dále např. náhrada zákazových dopravních značek za ty, které vjezd cyklistům umožňují. Mezi další plošná opatření patří realizace tzv. cykloboxů pro cyklisty na světelných křižovatkách, které umožňují řazení cyklisty v řadicím pruhu jako prvnímu. Cyklista tak není vystaven negativním vlivům výfukových plynů ostatních vozidel a tato pozice je pro něj i bezpečnější – do křižovatky vjíždí jako první a řidiči ostatních vozidel tak o něm vědí.

Všechna tato opatření mají funkci dopravní, tzn. mají umožnit cyklistům rychlé a bezpečné dosažení zamýšleného cíle, výjimkou jsou stezky pro cyklisty, které umožňují i rekreační využití například osobám na in-line bruslích nebo na koloběžkách a jejich dopravní funkce tak může být méně významná, resp. potlačena.

Účelová komunikace s dovoleným vjezdem cyklistů (liniové opatření)

Obrázek
Obrázek

Cyklopruh (liniové opatření)

Obrázek
Obrázek

Cyklostezka (liniové opatření)

Obrázek
Obrázek

Cykloobousměrka (plošné opatření)

Obrázek
Obrázek

Cykloboxy pro cyklisty (plošné opatření)

Obrázek
Obrázek

K další podpoře cyklistů můžeme zařadit i postupné budování infrastruktury pro cyklisty jako je realizace stojanů pro kola po celém městě.

Stojany pro kola

Obrázek
Obrázek

Rozmístění stojanů pro kola v centru města

Obrázek

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO