Jak na bioodpad a jeho využití, Kampaň 2013

Co je to bioodpad

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

Tlení pro každého - jak na domácí kompostování

Při kompostování se hodí každá praktická zkušenost. Poprosili jsme proto paní Růženu Svedelius, odbornici na kompostování, která se zúčastnila také soutěže Miss kompost 2010, aby se s námi podělila o své zkušenosti s kompostováním.

Bioodpad: neřešitelný problém, nebo nevyužitá příležitost?

Svoz a likvidace odpadu je ekonomicky i ekologicky namáhává činnost. Vezmeme-li v úvahu, že 40 % obsahu domácích popelnic tvoří plně recyklovatelný bioodpad, nabízí se logická otázka. Existují už praktické možnosti recyklace bioodpadu nejen v rodinném domě se zahradou, ale i třeba v bytě?

Spalování suchých rostlinných materiálů

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Tímto ustanovením zákona o ochraně ovzduší je povoleno spalovat tzv. zahrádkářský odpad, který však spíše patří do kompostu nebo do sběrného střediska.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO