Jak na bioodpad a jeho využití, Kampaň 2013

Podzimní dilema zahrádkářů: Listí pálit nebo kompostovat?

Pokud nevíte jak naložit s podzimním listím či se chcete dozvědět, jak se dále zpracovává bioodpad z veřejných parků, pak využijte následujícího odkazu ke shlédnutí krátké reportáže České televize.

Co s odpadem o vánočních svátcích?

Svoz komunálního odpadu v Brně bude o vánočních svátcích probíhat jako ve všední dny podle běžného harmonogramu svozu.

Centrální kompostárna Brno recykluje dřevo

Trendem v odpadovém hospodářství je maximální využití odpadních materiálů. Jednou z komodit s bohatým využitím je odpadní dřevo, které lze v závislosti na kvalitě využít jak materiálově, tak energeticky. Společnost SITA CZ, která poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství od svozu komunálního odpadu po odstraňování nebezpečných odpadů, přistoupila ve svých provozech ke koncepčnímu řešení zpracování dřeva a jeho zhodnocení z kategorie odpad do kategorie výrobek.

Jarní péče o zahrádku a správné pálení bioodpadů

Jak se postarat na jaře o zahradu? Jak ji vrátit po dlouhé zimě zpět k životu? Jak ji připravit na horké léto a zbavit všeho odpadu? Jak spalovat tento odpad na zahradě tak, abychom neobtěžovali sebe ani ostatní?

Zahrádkou na Kraví hoře si léčím duši, říká Brňanka

O zahrádkářské kolonii na Kraví hoře hovoří Hana Horáková jako o balzámu na duši. Před jarním úklidem a pálením starých dřevin, které je naplánováno na sobotu 20. dubna, přiblížila, jak obtížné je zajistit si vlastní kousek zeleného ráje uprostřed města. Paní Horáková je v invalidním důchodu a podle svých slov by se doma nebýt zahrádky asi zbláznila. Ostatně o „zotavení uživatelů i jejich rodin“ hovoří také webová stránka zahrádek (www.kh2.cz). Je na ní uvedeno také to, že byly zahrádky založeny 1. října 1946. Český zahrádkářský svaz vybírá od zahrádkářů roční nájem a hradí jím městu Brno pronájem území.

Spalování biologických materiálů ze zahrádek - jak na to!

Primárně je důležité uvědomit si, co smíme a nesmíme spalovat na našich zahradách a v kotlích. Každý člověk vyprodukuje velkou část odpadu, kterou je možné třídit a zajistit tak její další využití.

Pozor na nebezpečí při pálení rostlinných materiálů ze zahrad

Jaro již klepe na dveře a jako obvykle hrozí riziko růstu počtu požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami. Teplé počasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré trávy, listí, větve) či klestí v lese, bohužel se objevují také případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů.

Jak je upraveno pálení přírodních materiálů na otevřených ohništích

Zde najdete základní informace o tom, co se smí pálit na zahradách a jaká pravidla platí při spalování těchto odpadů.

Centrální kompostárna Brno a.s.

Do kompostárny v Brně Černovicích můžete přivézt biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu: tráva, listí, seno, sláma, ovoce, zelenina, pečivo atd., minerální odpad např. zemina, písek. V rámci zpracování dřevní hmoty např. ořezy dřevin, palety, stavební dřevo, nábytek, pařezy, štěpka, piliny (zkrátka „vše ze dřeva“).

Systém svozu bioodpadů prostřednictvím BIO nádob

Firma A.S.A. je jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. V České republice působí od roku 1992 a v současnosti je největší a nejperspektivnější firmou v odpadovém hospodářství. Firmy .A.S.A. v České republice poskytují široké spektrum řešení nakládání s odpady zákazníkům z řad měst, obcí, obchodních řetězců, průmyslových podniků a živnostníků.

Bioodpad: Hnědých popelnic bude víc. Zvykejte si!

Každý den do koše vyhodíme zbytky jídla, slupky nebo sáčky od čaje. Zbytečně! Tento tzv. bioodpad, který tvoří mnohdy až polovinu odpadků, nemusí končit na skládkách či ve spalovnách. Podle vládních plánů by se měl brzy rozšířit počet hnědých popelnic, které jsou pro bioodpad určené. Co do nich budeme vyhazovat?

Proč kompostovat bioodpady

Bioodpad nemá nic společného s bio potravinami a dokonce ani s biografem. Jednoduše řečeno jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Dále to je například posekaná tráva, uřezané větve zbytky ze zemědělské výroby. Tyto bioodpady tvoří až 40% celkového komunálního odpadu.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO