Jak je upraveno pálení přírodních materiálů na otevřených ohništích

Jak je upraveno pálení přírodních materiálů na otevřených ohništích

Zde najdete základní informace o tom, co se smí pálit na zahradách a jaká pravidla platí při spalování těchto odpadů.

Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod. Materiály u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.

Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami (například antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství zbytků se však doporučuje. Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích. Tzv. palné dny si zpravidla obce či městské části samy určují obecní vyhláškou.

Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme, energie, která je v nich obsažena, nám k ničemu neposlouží (jen ohřeje vzduch). Na přírodní zahradě je lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. Pokud máme možnost, větve štěpkujeme a přidáváme do kompostu také. Listí je možné ponechávat i pod stromy (případně ho shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny a vrací se zpět do půdy.

Pravidla pro spalování odpadů na zahradě

  • Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18 let.
  • Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
  • Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
  • Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo by se zakládat nejlépe na hliněném podkladu.
  • Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopatu a písek, apod.
  • Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
  • Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.
  • Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů - domů s ploty, aut, apod.

V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji.

Autor: Veronika Frélichová (roz. Fišerová)
Zdroj: Ekologický institut Veronica

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO