Imisní monitoring

Imisní monitoring

Naše město disponuje díky pečlivě udržované a rozsáhlé síti měřících stanic umístěných na svém území řadou kvalitních dat, konkrétně se jedná o koncentrace škodlivin jako NO2, NO, NOX, prachové částice PM10, PM2,5 a PM1, SO2, CO a O3 a dále základní meteoveličiny – tlak, vlhkost, teplota, rychlost a směr větru.

Kde se měří?

Stacionárních stanic provozovaných městem je celkem pět, dále je možné napočítat šest stanic Českého hydrometeorologického ústavu a další dvě provozované Zdravotním ústavem Brno. Jaké znečišťující látky jsou monitorovány jednotlivými stanicemi můžete zjistit z tabulky.

Obr. Rozmístění stanic imisního monitoringu na území města Brna

Mapa Brna

Tab. Škodliviny měřené na monitorovacích stanicích na území města Brna

Název staniceProvozMěřená škodlivina (není vyčerpávající seznam)
SO2 PM10 PM2,5 PM1 NO2 CO O3 benzen Pb Cd As Ni
Brno – Arboretum MMB × ×     × ×            
Brno – ul. Lány MMB × × × × × ×            
Brno – Svatoplukova MMB × × × × × ×            
Brno – Výstaviště MMB × × ×   × ×            
Brno – Zvonařka MMB × × × × × × ×          
Brno – střed ČHMÚ   ×     × ×   ×        
Brno – Kroftova ČHMÚ   ×     ×              
Brno – Úvoz (Hot Spot) ČHMÚ   ×     × ×   ×        
Brno – Tuřany ČHMÚ × × ×   ×   ×          
Brno – Soběšice ČHMÚ   ×                    
Brno – Líšeň ČHMÚ   × ×   ×       × × × ×
Brno – Dobrovského × ×     ×       × × × ×
Brno – Masná   ×     ×       × × × ×

Data měřená na našich stanicích jsou začleněna do celostátního informačního systému kvality ovzduší ISKO. Co to znamená?

Data jsou tzv. verifikovaná a dále použitelná pro užitečné grafické a tabelární zobrazení stavu znečištění ovzduší v České republice. Měřené údaje se tak dále využijí pro práci Ministerstva životního prostředí, orgány Evropské komise a také např. pro databázi Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zvanou AirBase.

Zajímá Vás více? Zkuste ovzdusi.brno.cz nebo www.chmi.cz.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO