Generel cyklistické dopravy na území města Brna

Generel cyklistické dopravy na území města Brna

Trasy pro vedení cyklsitické dopravy a jejich technická řašení upravuje koncepční dokument Generel cyklistické dopravy na území města Brna.

Výstupy ze zpracovaného Generelu cyklistické dopravy najdete ZDE.

Rozšířenou verzi a další dokumenty najdete na www.brno.cz

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO