Ekologický institut Veronica

Ekologický institut Veronica

Posláním Ekologického institutu Veronica je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“.

Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje. Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky. Ekologická poradna Veronica ročně vyřídí v průměru 1500 dotazů emailem, telefonem i osobně. Dotazy týkající se třídění odpadů, recyklace a předcházení vzniku odpadů přitom řeší nejčastěji. Jsme nevládní neziskovou organizací, jsme nezávislí, veřejnosti i institucím radíme bezplatně. Podrobné informace o nás, publikace, které jsme vydali, a řadu dalších nezbytných informací naleznete na www.veronica.cz Sídlíme ve středu města, přijďte nás navštívit: Panská 9, Brno, 602 00. Tel. 542 422 750, veronica@veronica.cz Poradili jsme Vám? Byly pro Vás naše webové stránky užitečné? Podpořte nás www.veronica.cz/?id=525.

Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v tématech

Poskytujeme

 • ekologické poradenství a expertní analýzy
 • vzdělávání odborné a laické veřejnosti - přednášky, semináře, exkurze, konference, panelové diskuse, kulaté stoly, besedy
 • exkurze modelovými projekty v Hostětíně: kořenová čistírna, obecní výtopna na biomasu, moštárna a sušírna ovoce, příklady ekologického stavitelství, pasivní dům, solární panely, šetrné veřejné osvětlení
 • pobyty v pasivní budově Centra Veronica Hostětín
 • zprostředkování mezioborových setkání

Pořádáme

 • konference Venkovská krajina, Letní školu v Hostětíně, Jablečnou slavnost v Hostětíně, Biojarmark v Brně, oslavu Světového dne pasivních domů, Evropskou noc pro netopýry, Brněnský strom roku aj.
 • setkání přátel přírodní zahrady, dny otevřených dveří v Centru Veronica Hostětín, prodej vánočních jedliček a jejich jarní výsadbu v lesích u Brna, soutěž diplomových prací, diskuse k územnímu plánu Brna aj.
 • výstavy obrazů, fotografií a dalších uměleckých předmětů, environmentálně-osvětová divadelní představení

Nabízíme

 • předplatné časopisu Veronica
 • ubytování v certifikovaném ekopenzionu - pasivní dům
 • členství v Klubu přátel Veronica
 • knihovnu a videotéku s tematikou životního prostředí, studovnu s připojením na internet
 • prodej odborné literatury, i přes internet
 • vedení a konzultace diplomových prací
 • studijní pobyty a stáže, možnost dobrovolnické práce v Brně i v Hostětíně
 • členství v ZO ČSOP Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO