Efektivní nakládání s odpady

Efektivní nakládání s odpady

Víte, že Brněnská spalovna SAKO je nejen synonymem pro efektivní nakládání s odpady, ale také zlepšuje kvalitu ovzduší?

Dodává nám tolik tepelné a elektrické energie, že kdybychom na její výrobu použili uhlí, uniklo by do atmosféry 257 tisíc tun fosilního CO2. Takové emise by vyprodukovala tisícovka aut, která by padesátkrát objela zeměkouli.

Provoz spalovny již několikrát potvrdil svoji nenahraditelnou roli v brněnské energetické soustavě. Brněnská spalovna po celý rok spalováním odpadu vyrábí teplo a elektřinu. Navíc v létě, kdy mají brněnské Teplárny odstávku, se stává základním zdrojem tepla pro Brno.

Díky novému zařízení ve spalovně může celoročně svítit a topit až 14 tisíc domácností. Spalovna je teplárnou a elektrárnou v jednom a jako palivo jí slouží odpad. Z téměř 240 tisíc tun odpadu, který se ocitne ročně v kotli, vyrobí a dodá až 1 mil. GJ tepla a 50 tisíc MWh elektrické energie. Odpad tak nahradí přes 80 tisíc tun černého uhlí. Takové množství by bylo možné naložit na 1800 vagónů, což by byl nákladní vlak dlouhý 25 kilometrů. Ze zbytků po spálení dokážou separátory vytáhnout železný šrot i neželezné kovy. Jen minulý rok díky tomu neskončily v zemi téměř 4000 tun železa a 350 tun neželezných kovů.

Spalovna svým energetickým potenciálem také přináší úsporu primárních neobnovitelných zdrojů surovin tím, že palivo nahrazuje již materiálově nevyužitelným odpadem. Významně se tím podílí na úsporách skleníkových plynů, které způsobují tzv. globální oteplování. V roce 2012 dodala spalovna odběratelům 327 tisíc MWh tepelné a elektrické energie. Kdyby se na výrobu takového množství energie použilo uhlí, uniklo by do atmosféry 251 tisíc tun fosilního CO2.

Jen tři města v České republice umí využívat energii z odpadu, kromě Brna je to Liberec a Praha. I zde fungují zařízení na energetické využívání odpadu, jak se přesně spalovnám říká. Odpad ve spalovně po zapálení hoří sám bez dalšího přídavného paliva a spalování je regulováno přívodem vzduchu.

Výsledkem fungování spalovny, tedy zařízení na energetické využívání odpadu, je snížení množství odpadu ukládaného na skládku, využití energie z odpadu, tzn. výroba páry, horké vody a elektřiny a tím šetření neobnovitelných zdrojů. Většina obcí a měst v České republice směsný komunální odpad ukládá právě skládkováním. Brno řeší problematiku nakládání s odpady moderní cestou, šetrnou k životnímu prostředí, která by měla být ve vyspělých zemích standardem.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO