Doprava

Diskusní forum: Doprava a kvalita ovzduší v Brně - Umíme ji ovlivnit?

Předmět diskuze:

• Studie proveditelnosti na nízkoemisní zóny v Brně
• Vliv dopravy na ovzduší v Brně
• Produkce emisí z vozových parků městských firem, možnosti a příklady zlepšení
• Ekologie z pohledu Spalovny města Brna a Brněnských tepláren
• Možnosti ekologizace dopravy
• Řešení smogové situace
• Vliv odklízení posypových materiálů po zimním období na ovzduší v Brně

Elektronické odbavování cestujících

Systém EOC je držitelem Zlaté medaile veletrhu URBIS

Samoobslužná plnicí stanice CNG

Dopravní podnik města Brna, a. s., spustil novou samobslužnou plnicí stanici CNG. Použitá technologie zaručuje stejnou rychlost plnění pro každé vozidlo.

Pohodlné cestování po Brně

Víte, že můžeme nechat automobil doma, pohodlně cestovat po Brně a zlepšovat kvalitu ovzduší? 

 

Jízdní kolo jako alternativní dopravní prostředek

Víte, že v Brně můžete aktuálně využít pro bezpečnou jízdu na kole 50 km cyklotras?

Plynofikace městské hromadné dopravy

Víte, že DPMB zlepšuje kvalitu ovzduší plynofikací vozového parku?

Úklid a údržba komunikací

Víte, že hlavním zdrojem prachu a nečistot, které vdechujeme do plic, je automobilová doprava?

Carsharing

Carsharing v Brně zavede od jara 2014 profesionální systém předávání přes čipové karty nebo mobilní telefony.

  Partneři projektu

  Brněnské komunikace
  Teplárny Brno
  Dopravní podnik města Brna
  Technické sítě Brno
  SAKO