Doprava a kvalita ovzduší v Brně „Umíme ji ovlivnit?“

Doprava a kvalita ovzduší v Brně „Umíme ji ovlivnit?“

Jak přispívá ZEVO k znečištění ovzduší v Brně ?

Vše se dočtete v prezentaci v přiložené prezentaci níže

Prezentace obsahuje následující informace:

  1. Složení spalin a znečišťujících látek
  2. Plnění emisních limitů
  3. Relativní nejistoty měření CO v %
  4. Relativní nejistoty měření TZL v %
  5. Projekt OHB II – Linka K1 vliv revize BREF
  6. Imisní příspěvky NOx ZEVO SAKO Brno, a.s. po dostavbě kotle K1
  7. Posouzení změn v imisním zatížení ze ZEVO vlivem nových emisních limitů
  8. Změna stavu

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO