CZT šetří životní prostředí

CZT šetří životní prostředí

V Brně dýcháme zdravěji než v mnoha jiných tuzemských městech. Svůj podíl na tom mají i velké zdroje Tepláren Brno, které spalují zemní plyn. Přestože důraz na ekologické aspekty je – nejen v teplárenství – stále silnější, hlavním palivem v celé řadě tepláren stále zůstává hnědé uhlí. To je sice levnější, ale znečišťuje ovzduší několikanásobně více než v moravské metropoli převážně spalovaný zemní plyn.

Velké a střední zdroje podléhají velmi přísným limitům a za jejich překročení jsou tvrdě sankcionovány. Naopak malé domovní kotelny tak přísnému režimu nepodléhají a jsou dokonce osvobozeny od ekologické daně. Tím jsou na trhu vytvořeny nerovnoměrné podmínky v neprospěch centrálního zásobování teplem, které však i přes tato znevýhodnění stále dokáže nabídnout ceny srovnatelné s náklady na individuální vytápění. Z ekologického hlediska jsou velké zdroje šetrnější k životnímu prostředí. Vysoké teplárenské komíny zlepšují rozptyl zplodin přímo v neinverzních vrstvách, zatímco dým z komína rodinného domu se může za teplotní inverze doslova „válet po zemi“.

Jediný okamžitě patrný výsledek, který pak odpojení zákazníka od centrálního zdroje přinese, je zhoršení stavu ovzduší v bezprostředním okolí vytápěného objektu, protože emise z nového lokálního zdroje se uvolňují přímo v místě, kde lidé spotřebovávají teplo. Kdyby významná část brněnských domácností začala spalovat tuhá nebo kapalná paliva, podle propočtů by se objevilo v ovzduší třicetkrát až stokrát více prachu než nyní. Nejen zemní plyn, ale také štěpku spalují Teplárny Brno ve svém provozu na Teyschlově ulici v Brně – Bystrci. Užití tohoto paliva patří k nejekologičtějším způsobům výroby tepla: v kotli končí piliny a zbytky dřeva z lesní těžby.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO