Centrální kompostárna Brno a.s.

Centrální kompostárna Brno a.s.

Do kompostárny v Brně Černovicích můžete přivézt biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu: tráva, listí, seno, sláma, ovoce, zelenina, pečivo atd., minerální odpad např. zemina, písek. V rámci zpracování dřevní hmoty např. ořezy dřevin, palety, stavební dřevo, nábytek, pařezy, štěpka, piliny (zkrátka „vše ze dřeva“).

V kompostárně se zpracovávají odpady z údržeb veřejné zeleně, zahrad a parků, zemědělství, lesnictví, potravinářství, stavebnictví, sběrných středisek a sběrných míst odpadu, separovaný sběr z domácností.

Bioodpad by měl být bez nežádoucích příměsí, jako jsou plasty, stavební odpady, kameny, kovy (povolené spojovací části o velikosti hřebíků, pantů), kosti nebo jiné živočišné zbytky. V obalech nebo PE pytlích je odpady na kompostárnu možné dodávat jen tehdy, pokud je možné tyto obaly na místě bez problémů vyprázdnit.

Na skládky NE!

Obrázek k článku

Jedním ze základních směrů politiky Evropské unie i ČR je snížit objem skládkovaných odpadů a v co nejvyšší míře zajistit využití odpadu. Zařízení pro kompostování odpadů mohou být řešena jako velké provozy na vysoké technologické úrovni jako v Centrální kompostárně Brno (kapacita až 70 000t ročně), současně však mohou být provozována s minimální technologickou výbavou jako malé obecní nebo komunitní kompostárny.

„Přijímané odpady jsou v našem zařízení zpracovány kompostováním, kdy dochází k přeměně odpadní organické hmoty ve stabilní humusové látky obsahující řadu složek potřebných k výživě rostlin a k obohacení a zlepšení vlastností půd. Zpracování je zajišťováno špičkovým technologickým vybavením. Výsledkem jsou kvalitní certifikovaná hnojiva a substrát, které jako výrobci nabízíme za velmi výhodnou cenu. Mají označení kompost Černý drak, substrát Šedý drak a jako novinka kompost Zelený drak. Dále se zabýváme zpracováním veškeré dřevní hmoty, kdy část je využívána jako surovina ke kompostování a dále vyrábíme surovinu pro dřevařský průmysl a palivo,“ vysvětluje Ing. Michaela Kuchaříková, vedoucí Centrální brněnské kompostárny.

Co si naopak můžete z kompostárny odvézt?

Technologická výbava brněnské kompostárny umožňuje přepracovat přijatý bioodpad na různé typy výrobků. Základními jsou organický nebo rekultivační kompost, dále substrát s možností variabilního podílu kompostu a ornice nebo písku „na přání zákazníka“. Kompostárna rovněž vyrábí dřevní štěpku, palivo, surovinu pro dřevařský průmysl a nabízí mulčovací kůru. Kvalitní organický kompost a půdní substrát vyrobený z kompostu má brněnská kompostárna zaregistrovány podle zákona o hnojivech, výrobky nesou označení Černý a Šedý drak. Jako novinku kompostárna nabízí další z řady „dračích“ výrobků a to draka Zeleného.

Co dále kompostárna nabízí?

Kromě příjmu odpadu a prodeje produktů nabízí službu drcení dřevní hmoty vysokokapacitním drtičem např. při likvidaci dřevin před výstavbou, z ovocných sadů, prořezů dřevin, pro dřevařské podniky - pily, lesy atd.

Disponující technikou je také schopna zajistit zimní údržbu. Třídění a sítování zeminy a kompostů.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO