Často kladené dotazy (SAKO Brno)

Často kladené dotazy (SAKO Brno)

Často kladené dotazy (FAQ) k třídění odpadu:

 1. Co se třídí v Brně do modrých kontejnerů?

  Odpověď najdete zde.

 2. Dávají se do modrých kontejnerů plata od vajíček a roličky od toaletního papíru?

  Ne, papír, z něhož jsou vyrobeny byl již tolikrát recyklován, že se už dále nedají zpracovat recyklací.

 3. Co se třídí v Brně do žlutých kontejnerů?

  Odpověď najdete zde.

 4. K čemu slouží drátěné koše v ulicích města Brna?

  Slouží na odkládání tříděného odpadu a patří tam to stejné, co do žlutých kontejnerů.

 5. Je pravda, že do žlutých kontejnerů patří kromě plastů také kartony od mléka?

  Ano.

 6. Kam se teď dávají plechovky od piva?

  Hliníkové plechovky od nápojů patří v Brně do žlutých kontejnerů, nebo je můžete odevzdat na sběrném středisku odpadů. Jejich seznam a pracovní dobu najdete zde.

 7. Co se třídí v Brně do zelených kontejnerů?

  Odpověď najdete zde.

 8. Kde končí odpad z barevných kontejnerů?

  Odpad z modrých a žlutých kontejnerů, posbíraný občany města Brna, končí na dotřiďovací lince naší firmy, kde se odstraní nečistoty a pokračuje k dalším zpracovatelům. Více informací naleznete zde. 
  Sklo se vozí přímo do skláren.

 9. Je možné, že se v každém městě či vesnici třídí jinak?

  Je to možné, každá obec si sama nastavuje svůj systém třídění co a kam se bude třídit. Neexistuje jednotný celorepublikový systém třídění. Vždy se orientujte dle nálepek na příslušném kontejneru, nebo se informujte na místním obecním úřadě.

 10. K čemu se používají v Brně podzemní kontejnery?

  Podzemní kontejnery slouží ke sběru tříděného odpadu, jde o urbanistické řešení umístění barevných kontejnerů v centru města Brna. Více informací naleznete zde.
 11. Co s odpadem, který se nedá dát do barevných kontejnerů?

  Další možností odevzdání tříděného odpadu jsou sběrná střediska odpadů, jejichž seznam, pracovní dobu a soupis odebíraného odpadu najdete zde.
 12. Má smysl třídit? Využívá se vytříděný materiál vůbec k něčemu?

  Samozřejmě má. Podívejte se, kam putuje vytříděný brněnský odpad.

SVOZ ODPADU

 1. Mám zájem o přidělení popelnice k nemovitosti, co mám dělat?

  Napište nám žádost o odvoz odpadu a přistavení popelnice. Náležitosti žádosti: jméno, příjmení, bydliště, telefon a počet osob přihlášených na adrese. Vaši žádost postoupíme k projednání na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. V případě kladného vyřízení žádosti Vám bude do 14 dní vyhověno.

 2. Mám zájem o větší popelnici, jak mám postupovat?

  Napište nám, Vaši žádost postoupíme k projednání na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. V případě kladného vyřízení žádosti Vám bude do 14 dní vyhověno.

 3. Mám zájem o větší počet popelnic, je to možné?

  Napište nám, Vaši žádost postoupíme k projednání na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. V případě kladného vyřízení žádosti Vám bude do 14 dní vyhověno.  

 4. Nebyl nám odvezen odpad, kdy jej vyvezete?

  Napište nám, zařídíme nápravu týž nebo následující pracovní den.  

 5. Mám poškozenou popelnici, kam se mám obrátit?

  Pokud máte popelnici pronajatou od společnosti SAKO Brno, a.s., bezplatně Vám ji do 5 pracovních dní po nahlášení vyměníme, více zde.

 6. Prodáváte popelnice, kontejnery či pytle na komunální odpad, jaké jsou ceny a kde je mohu zakoupit?

  Ano, nabízíme široký sortiment popelnic a kontejnerů dle aktuálních nákupních cen, více zde. Popelnice či kontejnery lze zakoupit na Divizi svoz odpadu na Černovické 15 v Komárově v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

 7. U domu máme přeplněný kontejner na tříděný odpad a nepořádek kolem, co s tím?

  Napište nám, kde se kontejner nachází, zjistíme, kdy se má odpad vyvážet a zařídíme úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad.
  U žlutých kontejnerů můžete k nahlášení využít nových QR kódů na samolepce. Více...

 8. Umýváte popelnice? A kdy je budete mýt u nás? 

  Ano, pro občany města Brna popelnice a kontejnery umýváme 1x ročně dle harmonogramu. Sdělíme Vám termín, kdy budeme umývat popelnice na Vaší ulici, napište nám

SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADU

 1. Odevzdává se na sběrná střediska odpad zdarma?

  Ano, platí se jen za pneumatiky a stavební suť.

 2. Jaké odpady mohu na sběrné středisko odevzdat?

  Seznam odpadů, které můžete odevzdat na sběrných střediscích, najdete zde.

 3. Mohu na sběrné středisko odvézt bytové jádro a střešní krytinu (eternit)?

  Tento odpad lze v Brně odevzdat pouze na sběrném dvoře společnosti ASTV. Tento odpad je zpoplatněn.

 4. Mohu na sběrné středisko odpadů odvézt stavební suť?

  Ano, jen na některé, tato služba je zpoplatněna. Více zde

 5. Kam mohu odevzdat zbytky barev, ředidla, zaschlé tmely, lepidla?

  Na sběrná střediska odpadu. Více zde.

 6. Mohu na sběrné středisko odpadu odevzdat dřevěný nábytek a jiné velké kusy nábytku?

  Ano, více zde.

 7. Kolik kusů pneumatik mohu odevzdat na sběrném středisku?

  Počet na osobu není omezen, ale odběr má pravidla více zde.

 8. Pomůžete mi odvézt odpad na sběrné středisko odpadů?

  Společnost SAKO, a.s. nabízí pro občany města Brna odvoz objemného odpadu od domu na sběrné středisko odpadů. Více zde.

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADU

 1. Za jakých podmínek mohu dovézt odpad přímo na spalovnu?

  Podmínky návozu odpadu do spalovny naleznete zde.

 2. Jaké druhy odpadů mohu dovézt a nechat spálit ve spalovně?

  Seznam odpadů přijímaných k energetickému využití naleznete zde.

 3. Kdy mohu odpad na spalovnu dovézt? Jaká je provozní doba?

  Provozní dobu váhy naleznete zde.

 4. Mohu ve spalovně nechat skartovat dokumenty?

  Ano, skartaci provádíme, více informací, více informací zde.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

 1. Komu a kam se platí poplatek za popelnice?

           Poplatek se platí magistrátu města Brna, podrobnější informace naleznete zde.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO