Brňané za teplo v novém roce připlácet nebudou

Brňané za teplo v novém roce připlácet nebudou

Cena tepla zůstane v Brně pro příští rok 2018 na stejné úrovni jako letos. Zákazníci Tepláren Brno se nemusejí obávat zdražení, i když se v posledních měsících cena plynu na světovém trhu pohybuje směrem vzhůru. Meziročně vzrostla cena plynu na burze již o 7,7 %*. Nemalou položkou vstupující do kalkulace ceny tepla jsou také personální náklady, které se zvyšují v kontextu celorepublikového vývoje nárůstu mezd

I přes rostoucí ceny zemního plynu a rostoucí personální náklady je stabilizace prodejní ceny tepla naším dlouhodobým cílem,“ potvrdil generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. „Cena našeho tepla je výsledkem mnoha faktorů. Letošní pětiprocentní snížení i stabilizace ceny pro další období jsou dány řadou dlouhodobých opatření, jako je optimalizace průběžného nákupu plynu, neustálá modernizace technologií a s ní související výměna parovodů za horkovody či provozní úspory,“ doplnil.

Nová a efektivnější zařízení pomáhají zvyšovat účinnost výroby tepla, s moderními řídicími systémy se během dne lépe využívají jednotlivé zdroje pro výrobu jak tepla, tak elektřiny. I ta je pro Teplárny Brno významným zdrojem příjmů a také důkazem efektivnosti procesu výroby. Teplárny Brno totiž využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, která je ekologičtější a efektivnější oproti čistě výtopenskému režimu.

Rozsáhlý projekt přestavby parovodů na horkovody je součástí modernizace rozvodů a znamená snížení ztrát při distribuci tepla. To se promítá i do nákladů tepláren. „Nižší ztráty tepla snižují spotřebu paliva a takto uspořené náklady eliminují vliv růstu ceny zemního plynu a přispívají ke stabilizaci ceny tepla pro naše zákazníky,“ vysvětlil Petr Fajmon.

Cenu tepla držely Teplárny Brno od roku 2012 do roku 2017, i přesto, že některá jiná města v tomto období zdražovala. Od 1. ledna 2017 cenu tepla snížily o 5 procent.

*meziroční srovnání ceny je k 28. 9. 2017 vs. 28. 9. 2016

 

Kontakt:

Ing. Renata Diatková
Vedoucí sekretariátu generálního ředitele
Teplárny Brno, a.s.

GSM: 724 430 587
e-mail: diatkova@teplarny.cz

www.teplarny.cz

Tisková zpráva

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO