Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky září roku 2017.

Zprávy 'Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR' za září 2017, každý měsíc jsou zveřejňovány na portálu chmi.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO