Diskuzní fórum: Akční plán zlepšování kvality ovzduší 2017

Diskuzní fórum: Akční plán zlepšování kvality ovzduší 2017

Diskuzní fórum - 27. 10. 2017 hotel Avanti, autor: Martin Vaněček

 • vychází z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno (vydalo MŽP v červnu 2016)
 • vytvořen v průběhu roku 2016 Pracovní skupinou
  • zaměstnanci různých odborů MMB
  • členové KŽP
  • Občanská iniciativa Dejchej Brno
 • RMB schválila v červnu 2017
  • 17 opatření
  • dopravní opatření řeší OD prostřednictvím Plánu mobility (budou převzaty po schválení RMB)
  • příprava opatření z pohledu územního plánování
  • plánována průběžná aktualizace a doplňování opatření

Ke stažení

PPT

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO