Abychom mohli pracovat pro čistější Brno, musí se informace o kvalitě ovzduší dostat mezi lidi

Abychom mohli pracovat pro čistější Brno, musí se informace o kvalitě ovzduší dostat mezi lidi

U jednoho stolu se včera (9. září 2014) sešli odborníci, zástupci Magistrátu města Brna, městských firem, občanských sdružení a neziskových organizací, aby probrali jak spolupracovat pro čistější Brno. Shodli se na tom, že se informace o kvalitě ovzduší musí hlavně dostat mezi lidi. Na Brňanech samotných a jejich každodenních rozhodnutích záleží nejvíce, zda budeme ve městě dýchat čistý vzduch. 

Magistrát města Brna se proto spojil s městskými společnostmi. Právě jejich činnost kvalitu vzduchu ve městě do značné míry ovlivňuje. Společně se pustily do práce na nových opatřeních. „Často se říká, že magistrát pro zlepšení kvality ovzduší nic nedělá. Město do ní ale investuje spoustu peněz. I městské společnosti, které jsou tradičně vnímané jako znečišťovatelé, by mohly být v tomto ohledu příkladem pro ostatní,“ komentoval situaci vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Brna Martin Vaněček.

Dopravní podnik zahájil například rozsáhlou plynofikaci vozového parku, Teplárny Brno využívají ekologická paliva a modernizují centrální rozvody, v létě navíc vyrábí teplo pro Brňany společnost SAKO Brno spalováním odpadků – a účinné filtry na jejich komínech eliminují drtivou většinu škodlivin. Brněnské komunikace čistí důležité silniční tahy ve městě a Technické sítě modernizují veřejné osvětlení tak, že Brno patří v této oblasti k nejúspornějším městům v Česku.

Osmdesát procent emisí, které však znečišťují v Brně vzduch, jde na vrub dopravě. Zejména té individuální. Místo toho aby Brňané ráno skočili na kolo, na šalinu nebo trolejbus, sednou do auta a vyrazí do práce. Často přes centrum města. „Pokud nechceme auta v centru, musíme nastavět parkovací domy na okraji města a motivovat lidi, aby přesedli na MHD, kterou budeme aktivně rozvíjet. Snížení emisí z dopravy dosáhneme také výsadbou izolační zeleně,“ shrnul Jakub Bucek, jednatel stejnojmenné poradenské společnosti.

Změnit se však musí nejen dopravní infrastruktura, ale i myšlení lidí, kteří za volant auta dnes a denně usedají. „Znečištění není vidět a veřejnost nezná zdravotní rizika. Pokud se tyto informace mezi lidi nedostanou, nikdy nepadne modla automobilové dopravy a mýtus o tom, že bohatí MHD a na kole nejezdí. Jezdí. Ve světě je to standard a ti lidé se ke snižování své ekologické stopy hrdě hlásí,“ uvedl konzultant hnutí DejchejBrno Martin Šuba.

I proto magistrát s městskými společnostmi zahájil osvětovou kampaň „Pro čistější Brno“. „Město Brno dělá pro informovanost svých obyvatel hodně. Máme vlastní monitoring a pět měřících stanic i na dopravně exponovaných místech. Prezentujeme naše informace v ročenkách, na našem webu i portálech Českého hydrometeorologického ústavu. Jsou tu ale rezervy, a proto jsme spustili kampaň, jejíž součástí je i toto diskuzní fórum,“ vysvětlil Vaněček s tím, že diskuze s odborníky i zástupci občanské společnosti byla podnětná a magistrát ji určitě zopakuje.

Podle ředitele brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jaroslava Rožnovského je hlavně důležitá kvalita informací, které se veřejnosti dostávají, a snaha vyhnout se demagogii. „Kvalitní informace můžete předat jenom tomu, kdo je chce kvalitně přijmout,“ podotkl Rožnovský. Na diskuzní fórum a na podobné akce i nadále budou zváni novináři, kteří získají možnost dostat se ke komplexním informacím. 


Diskusní fórum z názvem "Zlepšujeme kvalitu ovzduší, Brno 2014" uspořádala společnost Magnus Regio, s.r.o.

Převzato z: www.moravskehospodarstvi.cz

 

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO