Odpovídáme na Vaše dotazy

Dotaz:
Dobrý den, je možné objednat svoz bioodpadu z adresy v obci Střelice (66447)?

Odpověď:
Svoz  bioodpadu z obce Střelice v rámci systému sběru a svozu odpadů statutárního města Brna objednat nelze.

***

Dotaz:
Jak je to s bioodpadem z Králova Pole Kosmova 2. O této formě třídění se v Králově Poli mlčí.

Odpověď:
V MČ Královo Pole se zatím nebudou kontejnery na bioodpad rozmisťovat. Město připravuje pilotní projekt plošného sběru bioodpadu v Masarykově čtvrti (doba trvání 1 rok). Po jeho vyhodnocení bude stanoven další postup. Informace v článku uvedeném pod odkazem jsou neúplné a zavádějící. Kompostování je samozřejmě levnější než spalování nebo skládkování (srovnání cen za kompostování odpadů a cen za  spalování či skládkování). Autor článku však zapomíná na skutečnost, že bioodpad je nutno před předáním na kompostárnu také shromažďovat do nádob a realizovat jeho svoz do kompostárny což něco stojí. Do ekonomických propočtů je nutno započítat i náklady na shromažďování a svoz bioodpadů.

***

Dotaz:
Prosím Vás o sdělení ceny za jednotku (m3, nebo t) mulčovací kůry.

Odpověď:
Tuto informaci nemám vůbec tušení, kde je možné získat, ani nevím, že město mulčovací kůru prodává.

***

Dotaz:
Dobrý den, zajímalo by mne, zda jsme já a moje děti jediní, které trápí noční zápach a nedýchatelný vzduch v Brně Židenicích? Noc z 25. 5. na 26. 5. byla katastrofální, neskutečný zápach nás probudil uprostřed noci a trvalo to až do rána, kdy jsem pravidelně co hodinu zkoušela, zda se už otočil vítr a můžu vyvětrat. Bohužel to zdaleka není poprvé. Co s tím??

Odpověď:
Na odbor životního prostředí Magistrátu města Brna se dostal Váš dotaz týkající se zápachu v Židenicích. Problematika zápachu je sice řešena v zákoně o ochraně ovzduší, ale nenabízí jednoznačné možnosti řešení. Nicméně se můžeme pokusit zjistit, jaký zdroj by mohl být příčinou zápachu a najít řešení k jeho eliminaci.
Pro identifikaci zdroje budu ale potřebovat více informací, a to místo, kde je zápach cítit a potom popis zápachu (co Vám připomíná), případně odkud by zápach mohl pocházet.

***

Dotaz:
Jednou jsem přijel vlastním autem koupit Váš kompost. Těch nadávek, co jsem si vyslechl od šoférů, že zdržuji. Máte to již ošéfované jinak, než zdržovat na váze?

Odpověď:
Provozovatelem kompostárny je soukromý subjekt a ne město Brno nemá s provozem kompostárny nic společného. Občan si může stěžovat u vedení Centrální kompostárny Brno, a.s.

***

Dotaz:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli budete někdy v dohledné době rozmísťovat hnědé kontejnery na bioodpad v městské části Královo Pole. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:
V MČ Královo Pole se zatím nebudou kontejnery na bioodpad rozmisťovat. Město připravuje  pilotní projekt plošného sběru bioodpadu v Masarykově čtvrti (doba trvání 1 rok). Po jeho vyhodnocení bude stanoven další postup. Informace v článku uvedeném pod odkazem jsou neúplné a zavádějící. Kompostování je samozřejmě levnější než spalování nebo skládkování (srovnání cen za kompostování odpadů a cen za  spalování či skládkování). Autor článku však zapomíná na skutečnost, že bioodpad je nutno před předáním na kompostárnu také shromažďovat do nádob a realizovat jeho svoz do kompostárny což něco stojí. Do ekonomických propočtů je nutno započítat i náklady na shromažďování a svoz bioodpadů.

***

Dotaz:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli se plánuje krom kontejnerů na plasty, papír a sklo zavedení také kontejnerů na bioodpad a kovy. V jiných městech tyto kontejnery běžně jsou, v Brně však, pokud vím, lze tento odpad odevzdávat jen do sběrného dvora. Děkuji za info a přeji hezký den.

Odpověď:
Do žlutých kontejnerů určených primárně na plasty lze odkládat i nápojové kartony a hliníkové plechovky od nápojů. Ostatní kovy lze odložit na 37 sběrných střediscích statutárního města Brna. Bioodpady – odpady ze zeleně a kuchyní občanů rostlinného původu se sbírají na všech sběrných středisek statutárního města Brna. Co se týká plošného sběru bioodpadů, tak statutární město Brno připravuje pilotní projekt v Masarykově čtvrti, kdy by byly umisťovány sběrné nádoby objemu 120 nebo 240 litrů na bioodpad přímo do jednotlivých domů.

***

Dotaz:
Dobrý den, vztahuje se vyhláška o spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně i na opékání špekáčků, popř. i na grilování? Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Vyhláška o spalování suchých rostlinných materiálů se nevztahuje na grilování a opékání.

***

Dotaz:
Revize plynových kotlů je povinná? Máme vlastníka, který nás odmítá pustit do bytu a odmítá vpustit i revizní techniky od plynu.

Odpověď:
Dobrý den, v tomto případě vycházím z předpokladu, že plynový kotel, který je umístěn v předmětném bytě má jmenovitý tepelný výkon do 50 kW (nejedná se tedy o kotelnu). Problematiku kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení upravuje vyhláška č. 85/1978 Sb.,  Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Pro účely této vyhlášky se však za plynové zařízení nepovažuje takové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení (§ 1 odst. 3 výše zmíněné vyhlášky). Vlastník bytu tedy není povinen pustit Vás nebo revizního technika do bytu, neboť se na něj povinné revize nevztahují.

***

Dotaz:
Prosím o zasílání čísla vyhlášky nebo jiného dokumentu, který danou skutečnost nařizuje nebo zakazuje.

Odpověď:
Spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích na území města Brna upravuje Obecně závazná vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO