Energetika

Veřejné osvětlení a slavnostní osvětlení města Brna

Víte, že město Brno patří v oblasti veřejného osvětlení k nejúspornějším městům v České republice?

Kolektorová síť města Brna

Víte, že díky podzemní kolektorové síti vdechujeme méně prachu z ovzduší?

Ekologická likvidace odpadů a výroba energie

Víte, že z komínu brněnské spalovny uniká do ovzduší méně zplodin těžkých kovů, než kolik je možné nadýchat v pracovním prostředí?

  Partneři projektu

  Brněnské komunikace
  Teplárny Brno
  Dopravní podnik města Brna
  Technické sítě Brno
  SAKO