Zajímá vás, co zůstane po nás?

Nejnovější články

Město Brno podporuje domácí a komunitní kompostování

Město Brno se snaží předcházet vzniku bioodpadů ze zahrad a domácností, a proto dlouhodobě podporuje domácí a komunitní kompostování.

Kampaň PALTExNEPALTE je v plném proudu. Informačních cedulí o pálících dnech v Brně přibývá

Zodpovědných předsedů zahrádkářských kolonií přibývá. Mají skutečný zájem informovat Brňany o pálících dnech, které se od nového roku mění. K větší informovanosti slouží jak zalaminované cedule umístěné na vstupy a výstupy zahrádkářských osad, tak papírové letáky. Ty jsou pro veřejnost dostupné na úřadech všech mětských částí.

Předseda zahrádkářské kolonie Královo Pole vyvěsil první ceduli informující o pálících dnech

Jan Synak, předseda ČZS ZO Brno Tesla  nelenil a dal se do práce. Pomohl informovat zahrádkáře v Brně - Králově Poli o tom, kdy mohou od příštího roku spalovat suché rostlinné materiály. Děkujeme za spolupráci! Zároveň vybízíme další předsedy kolonií, aby i oni vyvěsili zalaminované cedule do jimi spravovaných osad.

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO