Zajímá vás, co zůstane po nás?

Nová vyhláška: 19/2017 platná od 14.12.2017

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
v jednotlivých městských částech

Nejnovější články

Příloha k vyhlášce upravující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v městských částech statutárního města Brna

Vyhláška stanovující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 19/2017,

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

datum nabytí účinnosti: 14. 12. 2017

Diskusní forum: Doprava a kvalita ovzduší v Brně - Umíme ji ovlivnit?

Předmět diskuze:

• Studie proveditelnosti na nízkoemisní zóny v Brně
• Vliv dopravy na ovzduší v Brně
• Produkce emisí z vozových parků městských firem, možnosti a příklady zlepšení
• Ekologie z pohledu Spalovny města Brna a Brněnských tepláren
• Možnosti ekologizace dopravy
• Řešení smogové situace
• Vliv odklízení posypových materiálů po zimním období na ovzduší v Brně

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO